Menu

Norsk Luftfartsmuseum

0 Comments

Norsk Luftfartsmuseum er et museum i Bodø, og er Norges nasjonale museum for luftfart. Museet har en relativt kort historie, og det var i 1992 at Stortinget besluttet at det skulle bygges et nasjonalt museum for luftfart i Bodø. Det var mye diskusjon om plasseringen, og langt ifra sikkert at museet skulle plasseres i Bodø. Etter et par års bygging ble Norsk Luftfartsmuseum åpnet av Kong Harald den 15. mai 1994.

I dag er Norsk Luftfartsmuseum Nordens største av sitt slag med hele 10 000 kvadratmeter med utstillinger, og mye mer relatert til militær og sivil luftfart. Museet er delt inn i tre deler med Luftforsvarsmuseet, Norsk Luftfartsmuseum og Avinor Museum som egne deler i museet. Det betyr at du enkelt kan orientere deg og finne fram til den delen du vil besøke, uansett om det er den militære eller sivile delen.

Luftforsvarsmuseet

Luftforsvarsmuseet er organisert som en del av Forsvarets Museer. Her finnes flere velkjente fly fra samlingen som er Norges største. Noen fly stilles også ut på Forsvarets Flysamling Gardermoen for den som ikke har mulighet til å reise til Bodø. Utstillingen på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø viser fram mange spennende fly og luftmilitær historie helt tilbake til 1912 og fram til i dag. Her finner du mange klassiske fly.

Noen eksempler er Supermarine Spitfire, F-5 Freedom Fighter, CF-104 Starfighter, Junkers Ju 88 og til og med et U2 Spionfly. For deg som er interessert i litt eldre kampfly er dette en fantastisk utstilling der du kan se nærmere på en rekke militære fly som ikke bare har hatt en rolle Norge, men i tillegg også vært en del av mange konflikter i løpet av den kalde krigen.

Norsk Luftfartsmuseum

Selve Norsk Luftfartsmuseum er den andre delen av Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. I kampen om hvor Norsk Luftfartsmuseum skulle lokaliseres var det luftfartsmiljøet i Bodø som gjorde at byen stakk av med seieren. Det var disse entusiastene som i årevis hadde samlet og restaurert fly som gjorde at plasseringen av museet til slutt ble Bodø. I dag er denne delen av museet underlagt Kulturdepartementet, altså organisatorisk annerledes enn Luftforsvarsmuseet.

En rekke ulike sivile fly er utstilt på Norsk Luftfartsmuseum. For eksempel kan et jetfly av typen Fokker F-28 nevnes, dette er sannsynligvis det største flyet i den sivile samlingen. For deg som vil se nærmere på litt eldre fly finnes det både en Noorduyn Norseman Mk.VI, en Rally 2B og en Junkers Ju 52/3m. Dette er fly av en helt annen type enn hva vi reiser med i dag.

Avinor Museum

For å gjøre organisasjonen av museet enda mer komplisert er Avinor Museum organisert som en del av konsernstaben i Avinor. Denne delen av Norsk Luftfartsmuseum i Bodø dekker delene av luftfart som har mer med sikkerhet og lufthavner å gjøre. I utstillingene som hører til Avinor Museum kan du blant annet se ulike historiske radarsystemer og annet utstyr knyttet til lufthavner. Det er også mulig å se nærmere på moderne utstyr.

Til denne delen hører også ulike kjøretøy som benyttes på flyplasser. Vi tenker da på ulike brannbiler og til og med en de-icerbil som benyttes for å fjerne is fra vingene til fly. I Norge er dette helt nødvendig for å kunne fly i vinterstid. Utstillingene på Avinor Museum viser spennende deler av luftfarten som kanskje til og med den flyinteresserte ikke har sett mye av før, og kan inspirere til videre læring.

Strid om plassering

Som nevnt var det en del konflikt rundt hvor det nasjonale luftfartsmuseet egentlig skulle plasseres. Striden sto lenge mellom Bodø og Gardermoen. Det sterke miljøet rundt luftfart i Bodø gjorde til slutt at museet ble plassert der. Det ser ut som museet har funnet seg godt til rette i Bodø, samtidig som det selvfølgelig kan være vanskelig for den som bor i Oslo eller andre steder på Østlandet å besøke museet.

Oppsummering

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø burde nesten være obligatorisk hvis du er interessert i fly og luftfart. Plasseringen i Bodø kan gjøre det litt vanskelig å besøke museet, men for deg som virkelig er glad i fly er det kanskje bare et ekstra pluss med en flytur fra ditt hjemsted til Bodø. Den flotte kombinasjonen av både militære og sivile fly gjør at alle flyinteresserte bør finne noe de liker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *